Вход Регистрация

Вход

 
 
 
Детайли за GPS трак
Обиколка на Дуранкулашко езеро - Tour of Durankulak Lake Обиколка на Дуранкулашко езеро - Tour of Durankulak Lake

Туристическа обиколка на Дуранкулашко езеро, част от Туристически маршрут "Черноморски път". Подходяща за велосипеден или пешеходен преход. Дуранкулашкото езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни. Разположена на миграционния път Via Pontica, влажната зона осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици. На Големият остров – Дуранкулак, известен сред специалистите като „Европейската Троя“ и „Езерният град“, се намира първият палеоисторически музей на открито в България. На това знаково за световната и европейската история място са открити: - находки от палеолита (над 100 века пр. Хр.), - селищата на първото най-древно културно, уседнало, земеделско и занаятчийско население в Европа (54 век пр. Хр.), - първите каменни градежи в Европа (51 век пр. Хр.), - най-старото обработено злато в света (50 век пр. Хр.), - първи наченки на писмени знаци в човешката история (50 – 48 век пр. Хр.) предвестник на праисторическата Дунавска протописменост, - най-ранните форми на парично-разменни ценности (50 – 48 век пр. Хр.), - тук е идентифицирана е най-стара фаза (начало 55 – 54 век пр. Хр.), наречена Блатница, по древното име на днешното село Дуранкулак, на европейската неолитна култура Хаманджия.

Tour of Durankulak Lake, part of the Black Sea tourist route. Suitable for cycling or hiking. Durankulak Lake is one of the most significant and preserved coastal wetlands in Bulgaria, with an international significance for the conservation of more than 260 species of rare and endangered plants and animals. Located on the Via Pontica migration route, the wetland provides favorable conditions for eating and resting a number of migratory bird species. On the Big Island - Durankulak, known among the specialists "European Troy" and "Lake City", is the first outdoor open-air museum in Bulgaria. This sign of world and European history reveals: - findings from the Paleolithic (over 100 centuries BC), - the settlements of the first most ancient cultural, rural, agricultural and craft work in Europe (54th century BC), - the first stone constructions in Europe (51st Century BC), - the oldest processed gold in the world (50th century BC), - the beginning of the written signs in human history (50-48 BC), predecessor of the prehistoric Danube prototype, - the earliest forms of exchange-rate (50-48 BC), - here is the oldest phase (beginning 55-54 BC), called Blatnica, the ancient name of today's village of Durankulak, the European neolithic culture Hamandjia.

 

Данни
Име на файл black_sea_route_-_00_-_tour_of_durankulak_lake.zip
Добавено от BoykoStoyanov
Създаден 28-08-2020
Категория Други тракове от България
Тип Велосипед
Сезон
GPS приемник Suunto Ambit 3 Peak Saphire
Тегления 166
Прегледа 618
Размер 11.72 KB
Лиценз

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Вие сте тук:Начало GPS Тракове Категории Други тракове от България Обиколка на Дуранкулашко езеро - Tour of Durankulak Lake