Log in Register

Log in

 
 
 

GPS Track Details
Uploaded by: pelitko
Count the Time
(km/h)
Mountain: West Balkan
Date: 15/03/2015
Type: Pedestrian
Difficulty Level: 4/5 - Hard
Lenght: 12.4 Kilometers
Total Ascent: 939 Meters
Total Descent: 820 Meters
Hits: 24616
Overall ratings: 5.446 calculated from 32509 vote(s)

Началото на маршрута бе в местността Зланковското, намираща се в източния край на вилна зона Зелин. Оттам тръгнах на юг по маркираната в жълто пътека към х. Рудината. На сто метра от асфалта пътеката се раздвоява, като единият й край продължава на изток покрай река Червена киселица, а другият на юг към Букалин дол. За изкачване към хижата си избрах маршрута покрай реката, защото снегът беше дълбок и предпочитах да вървя по широк черен път. От вилната зона пътят плътно следва реката на изток до основата на Дебелия рид, където се събират двата начални притока на реката. Там пътят завива на север, качва се на рида Пльоските поляни и по него продължава стръмно нагоре към билото на планината. През цялото време от вилната зона до билният връх Чешковец се върви само през гора, като гледките напълни липсват. От вр. Чешковец бях решил да слизам до х. Рудината, но поради гъста мъгла продължих без пътека покрай гората на югозапад. Някъде в долната част на поляната Рудината хванах маркираната пътека, водеща от хижата към местността Милушевица. Пътеката е много гъсто маркирана с колове и жълта лентова маркировка. В долната част на маршрута на няколко места се върви и черен път. От поляната Рудината пътеката следва билото на рида Главчовото, източно от едноименния връх слиза надясно в Букалин дол и по него излиза в м. Зланковското.

Снимки

 

Only registered and logged in users can submit a comment.

display:none display:none display:none
You are here: Home GPS Routes Mountains гр. Ботевград - р. Червена Киселица - Букалин дол