Log in Register

Log in

 
 
 
GPS Track details
Щуропия 2011 - Щуропия 2011 - "Южна гранична ивица"

"Щуропия" е проект на "Shturkur Bike Team - Sofia West" за създаване на велокоридор по южната граница на България.

Прехода беше осъществен в периода от 05.08.2011 г. до 21.08.2011г.

За съжаление, траковете на отделните етапи са намалени до 500 точки, което бе наложено от ограничените възможности на GPS - устройството.

 

Data
Filename shturopia-2011-final.zip
Created by sailman
Created 2016-04-30
Category Родопи
Type
Season
GPS receiver
Website Website external
Downloads 131
Views 1,616
Size 231.16 KB

Only registered and logged in users can submit a comment.

You are here: Home GPS Tracks Categories Bulgarian Mountains Mountain system Rila-Rodopi Rodopi Щуропия 2011 - "Южна гранична ивица"