Log in Register

Log in

 
 
 
GPS Track details
Мъглижки манастир - Бъчовища - Селце и обратно Мъглижки манастир - Бъчовища - Селце и обратно

Детайлно описание на този маршрут има на при pelitko

Началната точка е паркинга пред манастира до където има асфалтов път с дупки по стръмните участъци. 

От там се тръгва на северозапад покрай дерето по черен път. На две места пътеката пресича серпентините на пътя. Достига се една ловна вишка и кръстопът. Там на север по склона се спуска сипееста пътека, а пътят е 45 градуса в ляво перпендикулярно на първоначалното движение. Подсичайки склона равномерно се изкачва минавайки покрай скалните образувания Момите. Постепенно от храсти се преминава в букова гора и там пътят се разклонява. Десният тръгва да се изкачва и излиза равномерно на поляната от към склона. По-ниският път е по-зарасъл, но излиза на място където има гледка към долината(както е написал и pelitko). Продължавайки по първата пътека минавайки между борове отляво и склона отдясно. Пътечката излиза на нов път и се тръгва по него на север. Около 200м след излизането се достига кръстопът и се продължава надясно държейки височината(другият път слиза стръмно надолу и пресичайки дерето отива към Г.Изворово). След около 300м има следващ разклон и там се продължава на дясно по по-високия и стар път, който влиза в гората, а новият слиза и продължава в същата посока. Сливат се на седловината Мъглижките уши. 

Продължаваме в същата посока по използван черен път и навлизаме в долината на мъглижка река. Пътят се вие по склона почти хоризонтално и след 1км стигаме до стар път от дясно, а новият продължава малко по-високо но и двата стигат до следващия разклон след около 300м. Отново се избира десния стар път, който на места беше доста зарасъл, но ние го разчистихме. След около 1км се стига до рида и пътят отново се разклонява и отново се избира десния път. Тук решихме да се върнем за да не замръкнем. След около 2км би трябвало да се стигне до началото на с. Селце.

Наобратно минахме по използвания от коли път до Ушите. Там не хванахме пътят по който дойдохме, а тръгнахме надолу от лявата страна на дерето Хумата. Пътят слизайки заобикаля от запад поляните на Бачовища, а след това минава от юг над оръжейния завод Арсенал. Държи се основният път в посока югоизток и се излиза на поляни и чешма и се придържаме по левите пътища докато се излезе на местността Равня. Там започва асфалтиран път, който преминава покрай паметник и отива към града. За да се стигне обратно до мастира се хваща перпендикулярния черен път на север. След около 150м се отклонява път на дясно и по него след около км се пресича пътят от манастира. След още половин км сме обратно на паркинга.

 

Data
Filename track_2021-11-13myglizselce.gpx.zip
Created by igenchev
Created 2021-11-18
Category Средна Стара планина
Type Hiking
Season Autumn
GPS receiver Garmin
Website
Downloads 175
Views 370
Size 24.15 KB
License

Only registered and logged in users can submit a comment.

You are here: Home GPS Tracks Categories Bulgarian Mountains Balkan Central Balkan Мъглижки манастир - Бъчовища - Селце и обратно