Log in Register

Log in

 
 
 
GPS Track details
Лява река - Коритото - Бабин рът - Оградата - Лява река Лява река - Коритото - Бабин рът - Оградата - Лява река

Пътят започва на около 200м от центъра на селото при първото асфалтирано отклонение в дясно. Асфалтът свършва след тридесетина метра, пресича се дере и по най-левият път(от двете страни на дерето има пътеки отиващи към водоема на горния край на селото) покрай дървена ограда на двор и къща започва полегато изкачване на северозапад. Така минаваайки покрай гробището, пчелини и постройки пътят се вдълбава и става малко по-стръмен и обрасъл с трева и така докато не се навлезе в гората. Стотина метра след навлизане в гората има стръмно отклонение към Пальов рът на дясно. Ние продължаваме с фалшиво равно успоредно на дълбокия Средошки дол, който ни се пада от ляво. Постепенно долът се приближава и след около 2км от началото пресичаме един от пълноводните притоци, където пътят се разтроява. Ние оставаме на най-десният и сравнително стръмно излиза на седлото на Коритото. Непосредствено преди седлото има две разклонения в ляво за кладенеца Коритото.

На седлото правим почти обратен завой и тръгваме по пътят по билото на изток. Едно време това бяха тучни поляни на които пасяхме овцете, но сега са полу зарасли и може да се движим само по пътя заобиколени от шипки и тръни. Пътят подсича от север Крушов чукар и навлиза в гората по билото. След това подсича от юг Бабина чука и излиза на зараслите поляни на Пальов рът. От тук пътят започва леко да се спуска през тръпчината под Бабина чука и пак навлиза в гора. Минавайки над изворите на Бабин дол пътят тръгва да слиза на югозапад по Петков рът. Когато пътят излиза на ръта от ляво започват полузараслите поляни на Оградата и се показва гледка от телевизионната кула до Череша. Малко преди това има разклонение в дясно към Бабин дол и това е единственото отклонение на пътя след излизането на Коритото преди около 4км. Така пътят се движи от дясно на поляните за около 200м и тръгва да ги подсича от юг. Там се оглеждаме за полузарасла пътека тръгвайки на северозапад.

По пътеката с една серпентина(обръщане на движението) се слиза в Бабин дол до центъра на селото. Това сравнително стръмно слизане е около 600м през начупена борова гора. 

Първият участък може да се изкачи през сухия сезон с високо проходима кола. Там ще е по-лесно да се мине в обратната посока. Средният участък е полегат и може да се мине с високопроходима по всяко време. Третият участък е само пешеходен. Той може да се замени и по основният път виейки се по поляните над селото да се слезе на Дедьов арман. Така обаче е около 3х по-голямо разстоянието(около 2км). От там може и с планински велосипед да се излезе и да се стигне до пътеката Ком - Емине.

 

Data
Filename track_2021-11-27koritotoogradata.gpx.zip
Created by igenchev
Created 2022-01-06
Category Средна Стара планина
Type Hiking
Season Autumn
GPS receiver Garmin 62st
Website
Downloads 26
Views 74
Size 8.96 KB
License

Only registered and logged in users can submit a comment.

You are here: Home GPS Tracks Categories Bulgarian Mountains Balkan Central Balkan Лява река - Коритото - Бабин рът - Оградата - Лява река