Log in Register

Log in

 
 
 
GPS Track details
Северна част от стария Шипченски проход до вр.Шипка(не вр.Свети Никола) Северна част от стария Шипченски проход до вр.Шипка(не вр.Свети Никола)

Този маршрут е част от северната част на старият проход. Началната точка е някъде около средата в местността Моравата до стари военни паметници. Идвайки от Габрово се минава покрай пресъхнала чешма и каменна грамада се стига до уширение отдясно и раклон на север. Надморската височина е 1000м.

 
Излизайки на ръта посоката на движение се обръща на юг и започва полегато изкачване. Пътят минава по полянки, които постепенно се разширяват минавайки покрай Узунов кюш се излиза под връх Шипка(1249м). Подсякохме го и след това се качихме на върха, където има паметник и артилерийски окопи. От тук пътят става каменен и започва да слиза към паркинга на връхната точка на съвременния проход. Старият проход е заобикалял вр.Свети Никола(1326м)(погрешно наричан вр.Шипка) от изток през Орлово гнездо, докато съвременният подсича Свети Никола от запад.
 
Преходът е подходящ в по-хладно време, защото е открито. Каменливо и би трябвало да не е кално дори и във влажно време.

 

Data
Filename activity_9842372812shipchenskiprohodsever.zip
Created by igenchev
Created 2022-11-14
Category Средна Стара планина
Type Hiking
Season Autumn
GPS receiver Garmin watch
Website
Downloads 446
Views 1,630
Size 75.6 KB
License

Only registered and logged in users can submit a comment.

You are here: Home GPS Tracks Categories Bulgarian Mountains Balkan Central Balkan Северна част от стария Шипченски проход до вр.Шипка(не вр.Свети Никола)