Log in Register

Log in

 
 
 
Up

BG Natura 2000

Downloads:
3337 x

    Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

    BGNatura2000 e полупрозрачна карта за Garmin на защитените зони в България, която може да се ползва върху GPS-приемник, както самостоятелно така и като допълнителен слой към друга карта. 

 
 
Powered by Phoca Download